آریاک الکتریک

English Tuesday 7 December 2021
صفحه اصلی>���������� ������ ����������
Loading the player ...

پروژه های قدیمی

بيمارستان ايوان
بیمارستان حضرت فاطمه زهرا بندر عباس
بيمارستان و مجتمع توانبخشي دزفول
بيمارستان جزيره ابوموسي
بيمارستان زابل
بيمارستان دليجان
بيمارستان وليعصر و زايشگاه خرمشهر
بيمارستان طالقاني آبادان
بيمارستان خدابنده زنجان
بيمارستان و مركز توانبخشي كرمان
بيمارستان بردسير كرمان
بيمارستان اهر
بيمارستان كليبر
بيمارستان كازرون
بيمارستان ملاير
بيمارستان اروميه
بيمارستان سبزوار
بيمارستان ماهشهر ( پتروشيمي )
بيمارستان بيرجند
بيمارستان اسفراين
بيمارستان قوچان
بيمارستان بجنورد
بيمارستان قائن
آزمايشگاههاي تربت جام
بيمارستان گناوه
بيمارستان شهيد بقائي اهواز
بيمارستان شهيد صدوقي يزد
بيمارستان بقيه ا... ( عج ) - برج شرقي
بيمارستان آموزشي كرمان
درمانگاه دام مردآباد كرج