آریاک الکتریک

English Thursday 7 July 2022
صفحه اصلی>پروژه ها>دانشگاه ها و خوابگاه ها
دانشگاه ها و خوابگاه ها
    دانشگاه شهيد بهشتي تهران
    دانشگاه تهران دانشکده دندانپزشکی
    دانشگاه پيراپزشكي ميلاد
    دانشگاه گيلان
    دانشگاه اروميه
    دانشگاه مازندران
    خوابگاه هاي متعدد دانشگاه هاي سراسر كشور
پروژه های قدیمی
کارفرما :
از ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
تا ۱۳۹۹/۰۲/۰۲