آریاک الکتریک

English Thursday 3 December 2020
صفحه اصلی>محصولات>دتکتورها>دتکتور دود>دتکتور دود فتوالکتریک موضعی 220 ولت
Loading the player ...

دتکتور دود فتوالکتریک موضعی 220 ولت

دتکتور دود فتوالکتریک موضعی 220 ولت
تعداد رای ها:

این آشکارساز برای تشخیص انواع آتش های دودزا مناسب بوده و برای اماکن عمومی، منازل و کارخانجات پیشنهاد می شود.

اصول کار: 
پس از برقراری تغذیه برق شهری 220 ولت و باطری 9 ولت شارژی، چراغ سبز رنگ power روشن شده که این عمل نشان دهنده فعال بودن دستگاه می باشد. پس از تشخیص دود، آشکارساز فعال شده و ضمن بصدا درآمدن بوق داخلی بصورت منقطع، چراغ قرمز ALARM نیز شروع به چشمک زدن می کند، همزمان رله داخلی دستگاه نیز تغییر وضعیت می دهد.
پس از تشخیص دود و اعلام فایر، تا خارج نشدن دود از سنسور، آشکارساز همچنان فایر را اعلام می کند. 
  • اگر تغذیه تنها برق شهر باشد، چراغ POWER بطور ثابت روشن است و چراغ BATT FLT هر ده ثانیه یکبار چشمک میزند و بازر به صدا درمی آید.
  • اگر تغذیه تنها باطری 9 ولت شارژی باشد، چراغ POWER هر 25 ثانیه چشمک می زند و بازر هر 10 دقیقه به صدا درمی آید.
  • هنگامی که باطری در حال شارژ باشد، چراغ BATT LOW چشمک می زند.
  • با فشردن دکمه تست به مدت یک ثانیه، بوق داخلی به صدا در می آید، چراغ قرمز ALARM روشن شده و همزمان رله داخلی دستگاه نیز تغییر وضعیت می دهد. سپس آشکارساز به طور خودکار به حالت اولیه برمی گردد. 
طریقه نصب:
  •  ولتاژ تغذیه به ترمینال 2 خانه 220 ولت متصل می شود.
  •  فرمان خروجی از ترمینال 3 خانه NC ، NO و COM گرفته می شود.