آریاک الکتریک

English Sunday 11 April 2021
صفحه اصلی>اخبار>تلفن های شرکت آریاک

گواهینامه استاندارد آژیر اعلام حریق

گواهینامه استاندارد آژیر اعلام حریق  
شرکت آریاک الکتریک تهران پس از دریافت گواهی ثبت خود اظهاری فرآورده آژیر اعلام حریق در سال 94 ، پس از تدوين استاندارد ملي 3-18687، اینک در تاریخ 98/11/2 گواهینامه استاندارد آژیر اعلام حریق خود را به عنوان اولین شرکت تولید کننده تجهيزات اعلام حریق استاندارد در داخل کشور، از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت نموده است.

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ 2272