آریاک الکتریک

English Thursday 3 December 2020
صفحه اصلی>اخبار>" رله تاخیر " قابلیت مراکز کنترل اعلام حریق آریاک

" رله تاخیر " قابلیت مراکز کنترل اعلام حریق آریاک

" رله تاخیر " قابلیت مراکز کنترل اعلام حریق آریاک  
ویژگی های مراکز کنترل اعلام حریق آریاک    
  1.  رله تاخیری
  2.  رله فرمان یا رله دوم 
  3.  حذف اثرگذاری انواع نویزها و اختلال های الکترو مغناطیسی و جلوگیری از انواع اختلال در کار صحیح مرکز کنترل
  4.  حذف سوختگی فیوز باطری در صورت اتصال معکوس، با روشن شضدن نشانگر اتصال معکوس 
توضیحات :
رله اصلی : فرمان به تجهیزات نصب شده در ترمینال های s1  الی s4 که با دکمه SILENCE ALARM قطع می شود و پس از آن نیاز به فشردن دکمه Reset می باشد تا به حالت نرمال برگردد.
رله دوم : فرمان به تجهیزات نصب شده سفارشی (غیر از آژیرهای اصلی) که همزمان با اعلام حریق عمل میکند و با SILENCE ALARM قطع نمی شود و پس از ایمن شدن محل از حریق با دکمه Reset قطع شده و به حالت نرمال برمی گرددمثل فلاشر خارج ساختمان یا درهای ضد حریق.
رله سوم یا تاخیری : فرمان به تجهیزات نصب شده سفارشی که همزمان با اعلام حریق تایمر آن بکار افتاده و پس از گذشت زمان از پیش تعیین شده در صورتیکه نگهبان یا کاربر سیستم اعلام حریق دکمه Reset را فشار ندهد رله سوم عمل کرده و به تجهیزات مورد نظر فرمان می دهد برای نمونه کاربرد آن می توان استفاده در بیمارستان باشد که در زمان حریق رله اصلی فلاشرها را فرمان می دهد و رله تاخیری در محل نگهبانی آژیرها را بکار می اندازد.
حذف سوختگی فیوز باطری و نشانگر اتصال و نشانگر اتصال معکوس آن : اگر سیم های باطری به صورت برعکس به باطری وصل شوند دیگر فیوز باطری نمی سوزد و نشانگر اتصال معکوس باطری جهت دار روشن می شود.
حذف اثرگذاری انواع نویزهای الکترو مغناطیسی : در سیستم های اعلام حریق، نویزهای الکترو مغناطیسی باعث تداخل در عملکرد صحیح سیستم و ایجاد خطا یا آلارم کاذب می شوند که با تغییرات صورت گرفته در مراکز کنترل آریاک این خطاها به طرز قابل توجهی کاهش یافته اند. برای نمونه، عبور کابل های آسانسور از اطراف مرکز می توانست عامل بروز خطا باشد که در مراکز جدید بی تاثیر است.


۱۳۹۵/۰۴/۱۵ 3601