آریاک الکتریک

English Thursday 7 July 2022
دتکتورها
دتکتورها یا آشكارسازها وسایلی هستند که حریق را تشخيص مي دهند. سنسورهای اعلام حریق (بسته به این که به کدام مشخصه آتش حساس باشند) در گروه‌های سنسورهای دود، سنسورهای حرارت، سنسورهای منو اکسید کربن، سنسورهای شعله و سنسورهای ترکیبی جای دارند. 
 
دتکتور دود

دتکتور دود

دتکتور دود فتو رله دار APD-48R
دتکتور دود فتو رله دار 12 ولت
دتکتور دود یونیزه 24 ولت
دتکتور دود یونیزه 12و 48 ولت
دتکتور دود یونیزاسیون موضعی 220 ولت
دتکتور دود فتوالکتریک مدل APD-24
دتکتور دود فتوالکتریک موضعی 220 ولت
دتکتور دود فتو جدید مدل آریا
بیشتر
دتکتور گاز

دتکتور گاز

دتکتور گاز 24 ولت
دتکتور گاز موضعی 220 ولت
بیشتر
دتکتور حرارت

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت 12، 24 و 48 ولت رله دار
دتکتور حرارت 24 ولت
دتکتور حرارت موضعی 220 ولت
دتکتور حرارت مدل آریا
بیشتر