آریاک الکتریک

English Saturday 28 March 2020
صفحه اصلی>پروژه ها>بیمارستان ها
بیمارستان ها
بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار 95/10/18
بیمارستان شفا ارومیه 1395 پایان
كليه بيمارستان هاي سازمان مجري طرح هاي بيمارستاني در كل ايران طي پنج سال
بيمارستان خاتم الانبياء - ميانه -بيمارستان امام خميني (ره) - پل دختر
پروژه های قدیمی:

بيمارستان ايوان
بیمارستان شفا ارومیه
بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار
بیمارستان حضرت فاطمه زهرا بندر عباس
بیمارستان- توحید جم عسلویه (در حال انجام)
بيمارستان و مجتمع توانبخشي دزفول
بيمارستان جزيره ابوموسي
بيمارستان زابل
بيمارستان دليجان
بيمارستان وليعصر و زايشگاه خرمشهر
بيمارستان طالقاني آبادان
بيمارستان خدابنده زنجان
بيمارستان و مركز توانبخشي كرمان
بيمارستان بردسير كرمان
بيمارستان اهر
بيمارستان كليبر
بيمارستان كازرون
بيمارستان ملاير
بيمارستان اروميه
بيمارستان سبزوار
بيمارستان ماهشهر ( پتروشيمي )
بيمارستان بيرجند
بيمارستان اسفراين
بيمارستان قوچان
بيمارستان بجنورد
بيمارستان قائن
آزمايشگاههاي تربت جام
بيمارستان گناوه
بيمارستان شهيد بقائي اهواز
بيمارستان شهيد صدوقي يزد
بيمارستان بقيه ا... ( عج ) - برج شرقي
بيمارستان آموزشي كرمان
درمانگاه دام مردآباد كرج