آریاک الکتریک

English Sunday 19 January 2020
صفحه اصلی>محصولات
محصولات

ليست محصولات شركت :

مركز كنترل اعلام حريق از 1 تا 28 زون با نشان استاندارد

·         سري ACT  (1 تا 14 زون) 

·         سري AFC  (16 تا 28 زون)

انواع دتكتورهاي نقطه اي در ولتاژهاي مختلف

·         دودي يونيزاسيون (سري ASD ) با نشان استاندارد

·         دودي فتو الكتريك (سري APD ) با نشان استاندارد

·         حرارتي ثابت و تركيبي (سري AFH  و ACH وAFH ) با نشان استاندارد

·         گازهاي اشتعال زا (سري AGD )

انواع دتكتورهاي موضعي

·         دودي يونيزاسيون (ASZ )

·         دودي فتو الكتريك (APZ )

·         گازهاي اشتعال زا (AGZ )

·         حرارت (AHZ )

تلفن كننده خودكار

·         آژيري و سخنگو - سري ATD-SS10

انواع شستي اعلام حريق با نشان استاندارد

·         چراغ دار پالسي (ACP-P )

·         معمولي (سري ACP-N )

انواع آژيرهاي پيزوالكتريك در ولتاژهاي مختلف با نشان استاندارد

·         تك صدا (سري APS )

·         مولتي تن (سري AMS )

انواع چراغ ها ي  چشمك زن و ثابت در ولتاژهاي مختلف

·         آذرخشي _ زنون (سري ASL

·         معمولي _ LED (سري ALL )

·         ريموت سردر (سري ARI )

·         اجازه ورود (سري APL )

يونيت هشداردهنده سمعي بصري (آژير- فلاشر)

·         آژير با فلاشر زنون (سري AVX )

·         آژير با فلاشر LED (سري AVL )

تكراركننده

·         سري RPT (4 تا 28 زون)